APEX – Çıkış Yolu Yok

APEX – Çıkış Yolu Yok, 25 Nisan’da Ankara Panora Sanat Merkezi’nde sizlerle…

Oyun; Franz Kafka’nın 1917 de basılan Akademi için Bir Rapor adlı kısa öyküsüne dayanmaktadır. Oyunun kahramanı Red Peter (ki biz oyunumuzda karakteri Kızıl Peter olarak isimlendiriyoruz) isimli Afrika’da yakalanan ve tutsak edilen bir maymunun, hayatta kalabilmek için ‘insan’ gibi davranmayı öğrenmesi ve ‘insan’ ları taklit etmesi sürecini anlatıyor. 

Oyunumuz; Göçmen mültecilerin ve ‘farklı’ olan tüm insanların mücadelelerini temsil ediyor (ele alınıyor).

Bütün insanlar eşittir’ ve ‘tüm insanlar aynı haklara sahip olmalıdır’  teması içinde bütün insanların nasıl eşit olabilecekleri tartışılıyor. İyi insanlar, kim ve ne olduklarını diğerlerinin baskısıyla, zorla değiştirmeli midir?

Köleliğin kaldırılmasından yüzyıllar geçmesine rağmen, bugün ‘uygar‘ dünyamızda kölelik hala devam ediyor. Zorla yakalanıp köle pazarlarında efendilerine satılan insanlar her gün çile çekiyor. Modern anlamda kölelik hala devam ediyor. Daha iyi ve insan gibi bir yaşam için; ölüm, zulüm ve açlıktan kaçan göçmenler, vardıkları yerlerin kölesi oluyor.

Bu yabancılar; inançlarını ve kültürlerini değiştirmeye zorlanmalılar mı? HAYIR.

Oyunumuzun yorumunda; ‘Maymun Kızıl Peter’ Afrika’da vurulup avlandıktan sonra, sağ kalabilmek için insanları taklit ederek öğrendiği yaşamında, ‘Özgürlük’ ü değil ‘Çıkış Yolu’ nu arıyor.

Prodüksiyon: DEPPA PRODUCTION / LONDON  
(Devrim Evin Professional Performing Arts)
Consept by /Konsept (uyarlayan): Devrim Evin & Malcolm Keith Kay 
Directed by / Yönetmen:  Malcolm Keith Kay
Starring by/Oyuncu:  Devrim Evin
Orijinal Müzik: Oktay Köseoğlu 
Dekor, Kostüm, Işık: Malcolm Keith Kay & Devrim Evin
Afiş ve Slayt Görsel Tasarım: Sercan Semiz